Här några "Bra att ha - länkar". När du klickar på länken, öppnas en ny web-sida.

Teleseniorernas förbund

http://www.teleseniorerna.se/


(Härifrån kan du länka till lokala Tele-seniorföreningar)

TeliaSonera

Telia
(Telia Sverige, privatkunder)

Televerkets historia på Wikipedia

Telias Veterankort

Alla medarbetare som pensionerats från Telia eller TeliaSonera i Sverige får ett veterankort, som ger rätt till fortsatt personalrabatt i Telias butiker.

Veterannätverket ZENIT
Nätverket riktar sig i första hand till veteraner som är intresserade av vad som sker inom IT-världen i regionen, men alla som är intresserade av dessa frågor är också välkomna.

IT-klubben för seniorer från Telia (Senitel)