Spana efter flaggan (träffpunkten) när du kommer till aktiviteten

Vi har nu  planerat aktiviteter för hösten och vintern 2021. Ett höstprogram skickas ut andra veckan i oktober.

Aktiveteterna publiceras under rubriken Kommande aktiviteter och på föreningens facebooksida.

Din anmälan vill vi helst ha via e-post/mail till teleseniorsv@gmail.com .

Du kan även kontakta Kajsa Eriksson Bylund, 073-042 22 20 eller
Jan-Olov Thellebo, 070-639 27 77.

Sista anmälningsdag är också sista betalningsdag. Betalning till Plusgiro 52 94 41-8. Ange ditt namn samt aktivitet när du betalar.

Sista anmälningsdagen är också sista betalningsdag.

Anmälan är bindande! Ej avbokade platser, oavsett aktivitet, blir en onödig kostnad för dig och föreningen.

Föreningen har en sluten facebook grupp för medlemmar och stödmedlemmar. 

Om du vill bli medlem:

Sök på Teleseniorernas Förening Sundsvall och klicka på Gå med