Spana efter flaggan (träffpunkten) när du kommer till aktiviteten

 

Som medlem får du programmen hemskickat. Vårprogrammet skickas ut sista veckan i januari. Höstprogrammet skickas ut första veckan i augusti.

Programmen publiceras även här under rubriken Kommande aktiviteter och på föreningens facebook endast för medlemmar.

Använd vår mailadress när du anmäler dig till våra aktiviteter, teleseniorsv@gmail.com .
Varje vår och höst utser vi två personer som även tar emot anmälningar via telefon, dessa personer presenterar vi i programmen.

Ange alltid namn och datum på aktiviteten vid betalning till Nordea Plusgiro 52 94 41-8.
Sista anmälningsdagen är också sista betalningsdatum.


Anmälan är bindande! Ej avbokade platser, oavsett aktivitet, blir en onödig kostnad för dig och föreningen.