Spana efter flaggan (träffpunkten) när du kommer till aktiviteten

Vårprogrammet skickas ut sista veckan i januari och Höstprogrammet första veckan i augusti.

Programmen publiceras även här under rubriken Kommande aktiviteter och på föreningens facebooksida.

Din anmälan vill vi helst ha via e-post/mail till teleseniorsv@gmail.com .

Du kan även kontakta Monica Ruthberg, 070-625 81 00 eller Per Linnes, 070 663 66 20.

Sista anmälningsdag är också sista betalningsdag. Betalning till Plusgiro 52 94 41-8. Ange ditt namn samt aktivitet när du betalar.

Sista anmälningsdagen är också sista betalningsdag.

Anmälan är bindande! Ej avbokade platser, oavsett aktivitet, blir en onödig kostnad för dig och föreningen.

Föreningen har en sluten facebook grupp för medlemmar och stödmedlemmar. 

Om du vill bli medlem:

Sök på Teleseniorernas Förening Sundsvall och klicka på Gå med