• Teleseniorernas förening i Sundsvall

  Teleseniorerna är en förening för pensionärer som har arbetat inom Televerket - Teliakoncernen. Föreningen är ansluten till Teleseniorernas Förbund.

  Postadress:
  Teleseniorernas förening,
  85187 Sundsvall.

  Mailadress:
  teleseniorsv@gmail.com

  PlusGirokonto: 52 94 41-8

  Årsavgifter:
  Telesenior 100:-
  Stödmedlem 200:-

 • Föreningens syfte

  Syftet är att bibehålla och vidareutveckla det goda kamratskap och den samhörighetskänsla som upplevts under åren som anställda vid Televerket, Telia, TeliaSonera eller dess dotterbolag.
  Föreningen är en öppen ideell, i partipolitik och religiösa frågor obunden organisation.

 • Verksamhet

  Föreningen Teleseniorerna startade sin verksamhet i februari 2004 och har till dags dato haft flera studiebesök på olika företag och institutioner samt medlemsmöten med intressanta föredrag.
  På våra möten umgås vi, äter gott och tar del av intressanta utflyktsmål och verksamheter.

Stadgar för föreningen Teleseniorerna i Sundsvall

Här kan du ladda ner och läsa stadgarna som antogs på årsmötet den 23 februari 2005.
Dokumentet reviderades för bättre läsbarhet på webben den 15 juni 2016.