Inbjudan/Kallelse till årsmöte

Hej Teleseniorer!

Här kommer kallelsen till årsmötet som normalt skulle hållits i februari, men som med anledning av pandemin blivit framflyttat.

Årsmötet som avser att behandla verksamhetsåret 2020 äger rum:

Måndag 21 juni kl 1400 på restaurang Grankotten på Norra Berget i Sundsvall

Föreningen bjuder på förtäring (lunch)

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast måndag 7 juni

Anmälan om deltagande i årsmötet senast onsdag 9 juni till teleseniorsv@gmail.com eller på telefon till Monica Ruthberg 070-6285100 eller Per Linnes 070-6636620

Eftersom vi bjuder på lunch så är det viktigt att man avbokar om man anmält sig och sedan inte kan komma.

Välkomna!

Styrelsen