Anmälan till aktiviteter

Din anmälan vill vi helst ha via e-post/mail till teleseniorsv@gmail.com .

 

Du kan även kontakta Monica Ruthberg 070-625 81 00 eller Per Linnes 070-663 66 20.

 

Sista anmälningsdagen är också sista betalningsdatum.

Betalning till Plusgiro 52 94 41-8, Nordea. Ange namn samt aktivitetet vid betalning.

Anmälan är bindande! Ej avbokade platser, oavsett aktivitet, blir en onödig kostnad för dig och föreningen.

Årsmöte 20 februari 2020