Årsmötesprotokollet för 2019 är inte underskrivet. Vill du ha ett underskrivet mejla till vår adress teleseniorsv@gmail.com så skickar vi det.

Protokoll Årsmötet 2020-02-20

Årsmötesprotokoll 2020

Protokoll Årsmötet 2019-02-21

Årsmötesprotokoll 2019

Protokoll Årsmötet 2018-02-22

Årsmötesprotokoll 2018

Protokoll Årsmötet 2017-02-21

Årsmötesprotokoll 2017

Protokoll Årsmötet 2016-02-25

Årsmötesprokoll 2016