Sommarhälsning

En aktivitet återstår innan sommaruppehållet.
Styrelsen är i full gång med planeringen inför höstens aktiviteter.
P.g.a. höga porto- och tryckkostnader, har styrelsen beslutat att
skicka programmet via e-post/mail till alla som har mailadresser. Har
man ingen mail så kommer det med vanligt brev under w 32.
Programmet publiceras som vanligt på vår hemsida
www.teleseniorerna-sundsvall.se och på vår facebookgrupp
”Teleseniorernas Förening Sundsvall”.
Vi tackar alla som på olika sätt deltagit under vårens aktiviteter.
Vi önskar alla en trevlig sommar och på återseende till hösten.
Styrelsen/genom Christina
juni 2019

Vårens program

Sommarens roligaste lustspel utomhus, Lazarol och Tandemcykel.
Lördag 29 juni 2019 på Forsa Forngård i Fränö.
Buss avgår kl 12.00 från Navet med påstigning Bredsand, Kvissleby och Njurunda.
Pris 600 kr (subventionerat pris). Minst 30 personer.
Anmälan och betalning senast 10 juni.

Ankomst till Navet ca 21.00