Webben uppdaterad

Under Årsmöten finns referat, protokoll och verksamhetsberättelse från senaste årsmötet 2021..

Den nya styrelsen, revisorer och valberedning finns under Förtroendevalda

Höstens aktiviteter har mailats ut till alla och här på webben hittar du dem under Kommande aktiviteter.