Information om årsmötet 2021

På grund av rådande pandemi och de restriktioner som gäller i dagsläget, är vi tvingade att skjuta upp Årsmötet 2021. När förhållandena så medgiver, kommer vi att meddela er datum för Årsmötet.

Tyvärr finns det av samma skäl inga möjligheter att ha några andra aktiviteter under framför allt våren 2021. Vi återkommer när vi har mer information.

Den sittande styrelsen fungerar framgent tills Årsmötet har hållits och ny ordförande och nya styrelsemedlemmar har valts.

Styrelsen

Information från styrelsen angående medlemsavgiften för 2021

I bifogade skrivelse kan du läsa om avgiften för 2021.

God Jul och ett Gott Nytt År. Vår förhoppning är att pandemin och restriktionerna upphör så att vi kan träffas igen!

Medlemsbrev_dec20-2

Julbordet på Grankotten - inställt pga Corona pandemin

Vi tvingas ställa in årets julbord på Grankotten pga restriktionerna från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Var rädda om er och följ restriktionerna, håll avstånd och tvätta händerna.

Styrelsen

Medlemsmöte 5 november 2020

Medlemmarna röstade på mötet om föreningens framtid. Alternativen var nedläggning alternativt fortsatt verksamhet.

Resultatet av omröstningen blev att föreningen skall fortsätta verksamheten. Samtliga mötesdeltagare röstade för detta alternativ.

Beslut kommer att tas efter årsmötet. Stadgarna föreskriver att det skall vara två medlemsmöten, varav ett årsmöte, innan beslut fattas om föreningens framtid.

Du kan läsa om vad mötet beslutade i bifogade protokoll.

2020-11-05 Protokoll från medlemsmöte med beslut om Teleseniorerna Sundsvalls framtid