Arkivinventering 2019 Rapport

Nytt dokument infört under Arkivgruppen, Dokument.

Artikeln ”En praktikperiod i text och bilder”

Det är nu inlagt ett nytt dokument under Arkivgruppen, Jag minns…

Artikeln ”En praktikperiod i text och bilder” stod att läsa i tidningen Tele i Norr nr 3 1978.

Välkommen till våra aktiviteter hösten 2019

P.g.a. höga porto- och tryckkostnader har styrelsen beslutat att skicka programmet via e-post/mail till alla som har mailadress. Har man ingen e-post/mail så kommer programmet med brev.

Aktiviteterna presenteras underfliken Kommande aktiviteter.

Din anmälan vill vi helst ha via e-post/mail till teleseniorsv@gmail.com .

Har du ingen e-post/mail, då kontaktar du Monica Ruthberg 070-625 81 00 eller Per Linnes 070-663 66 20.

 

Sista anmälningsdagen är också sista betalningsdag.

Betalning till Plusgiro 52 94 41-8. Ange namn samt aktivitetet vid betalning.

Anmälan är bindande! Ej avbokade platser, oavsett aktivitet, blir en onödig kostnad för dig och föreningen.