Inbjudan/Kallelse till årsmöte

Hej Teleseniorer!

Här kommer kallelsen till årsmötet som normalt skulle hållits i februari, men som med anledning av pandemin blivit framflyttat.

Årsmötet som avser att behandla verksamhetsåret 2020 äger rum:

Måndag 21 juni kl 1400 på restaurang Grankotten på Norra Berget i Sundsvall

Föreningen bjuder på förtäring (lunch)

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast måndag 7 juni

Anmälan om deltagande i årsmötet senast onsdag 9 juni till teleseniorsv@gmail.com eller på telefon till Monica Ruthberg 070-6285100 eller Per Linnes 070-6636620

Eftersom vi bjuder på lunch så är det viktigt att man avbokar om man anmält sig och sedan inte kan komma.

Välkomna!

Styrelsen

Information från styrelsen angående medlemsavgiften för 2021

I bifogade skrivelse kan du läsa om avgiften för 2021.

God Jul och ett Gott Nytt År. Vår förhoppning är att pandemin och restriktionerna upphör så att vi kan träffas igen!

Medlemsbrev_dec20-2

Julbordet på Grankotten - inställt pga Corona pandemin

Vi tvingas ställa in årets julbord på Grankotten pga restriktionerna från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Var rädda om er och följ restriktionerna, håll avstånd och tvätta händerna.

Styrelsen

Medlemsmöte 5 november 2020

Medlemmarna röstade på mötet om föreningens framtid. Alternativen var nedläggning alternativt fortsatt verksamhet.

Resultatet av omröstningen blev att föreningen skall fortsätta verksamheten. Samtliga mötesdeltagare röstade för detta alternativ.

Beslut kommer att tas efter årsmötet. Stadgarna föreskriver att det skall vara två medlemsmöten, varav ett årsmöte, innan beslut fattas om föreningens framtid.

Du kan läsa om vad mötet beslutade i bifogade protokoll.

2020-11-05 Protokoll från medlemsmöte med beslut om Teleseniorerna Sundsvalls framtid