Medlemsmöte Selånger Pilgrimscenter 15 september 2020

Vi var 45 Teleseniorer som samlades på Selånger Pilgrimscenter för medlemsmöte.

Arbetsgruppen för Teleseniorerna Sundsvalls framtid informerade om alternativen som medlemmarna har att välja mellan.

Föreningens medlemmar måste besluta om hur vi ska gå vidare när Telia Company inte längre ger bidrag till sina pensionärsorganisationer. Teleseniorernas förbund har beslutat att lägga ner sin verksamhet. Deras verksamhet upphör vid årsskiftet 2020/2021.

Föreningen kan fortsätta som fristående och självständig organisation. Inkomsterna kommer att vara medlemsavgifter och eventuella kommunala bidrag. Föreningens stadgar måste anpassas till den nya verksamheten.

Alternativt lägga ner verksamheten. Formalia kring avveckling av föreningen beskrivs i nuvarande stadgar § 8. Skall föreningen upplösas skall frågan behandlas på två medlemsmöten, varav det ena skall vara ett årsmöte. Medlemsomröstning skall genomföras och beslut om nedläggning skall beträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna.

Styrelsen kommer att kalla till ett medlemsmöte den 5 november 2020 och återkommer med mer information under oktober månad.

Efter informationen åt vi en gemensam lunch.

Helene Westerlind informerade om Pilgrimscentret och St Olavsleden mellan Selånger och Nidarosdomen i Trondheim. En mycket intressant och fängslande information.