Julbordet på Grankotten - inställt pga Corona pandemin

Vi tvingas ställa in årets julbord på Grankotten pga restriktionerna från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Var rädda om er och följ restriktionerna, håll avstånd och tvätta händerna.

Styrelsen

Medlemsmöte 5 november 2020

Medlemmarna röstade på mötet om föreningens framtid. Alternativen var nedläggning alternativt fortsatt verksamhet.

Resultatet av omröstningen blev att föreningen skall fortsätta verksamheten. Samtliga mötesdeltagare röstade för detta alternativ.

Beslut kommer att tas efter årsmötet. Stadgarna föreskriver att det skall vara två medlemsmöten, varav ett årsmöte, innan beslut fattas om föreningens framtid.

Du kan läsa om vad mötet beslutade i bifogade protokoll.

2020-11-05 Protokoll från medlemsmöte med beslut om Teleseniorerna Sundsvalls framtid

Medlemsmöte med lunch 5 november 2020

Vi har undersökt Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer om antalet deltagare på möten och sammankomster.

Reglerna är sådana att vi får vara mer än 50 personer om det är ett slutet möte som är arrangerat av en organisation eller förening. Detta innebär att alla som anmält sig till medlemsmötet och lunchen är välkomna!

Hjärtligt välkommen till restaurang Grankotten den 5 november klockan 12.00. Vi inleder med ett möte med omröstning kring föreningens fortsatta verksamhet.

(Bilagorna är desamma som ni fick vid inbjudningsmejlet.)

Välkommen!

Styrelsen

Medlemsmöte 5 november på restaurang Grankotten

Den 5 november träffas Teleseniorerna i Sundsvall på restaurang Grankotten Norra stadsberget för medlemsmöte och gemensam lunch.

Syftet med mötet är att genomföra en första omröstning om föreningens framtid.

Vi samlas klockan 12.00 för medlemsmöte och äter en gemensam lunch klockan 13. Föreningen bjuder på lunchen.

Anmälan senast 15 oktober 2020 till vår mejladress: teleseniorsv@gmail.com Saknar du mejladress kan du anmäla dig till Monica Ruthberg 070-625 81 00 eller Per Linnes 070-663 66 20.

Hjärtligt välkomna

Information inför mötet 2020-11-05

Dagordning 2020-11-05

Medlemsmöte Selånger Pilgrimscenter 15 september 2020

Vi var 45 Teleseniorer som samlades på Selånger Pilgrimscenter för medlemsmöte.

Arbetsgruppen för Teleseniorerna Sundsvalls framtid informerade om alternativen som medlemmarna har att välja mellan.

Föreningens medlemmar måste besluta om hur vi ska gå vidare när Telia Company inte längre ger bidrag till sina pensionärsorganisationer. Teleseniorernas förbund har beslutat att lägga ner sin verksamhet. Deras verksamhet upphör vid årsskiftet 2020/2021.

Föreningen kan fortsätta som fristående och självständig organisation. Inkomsterna kommer att vara medlemsavgifter och eventuella kommunala bidrag. Föreningens stadgar måste anpassas till den nya verksamheten.

Alternativt lägga ner verksamheten. Formalia kring avveckling av föreningen beskrivs i nuvarande stadgar § 8. Skall föreningen upplösas skall frågan behandlas på två medlemsmöten, varav det ena skall vara ett årsmöte. Medlemsomröstning skall genomföras och beslut om nedläggning skall beträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna.

Styrelsen kommer att kalla till ett medlemsmöte den 5 november 2020 och återkommer med mer information under oktober månad.

Efter informationen åt vi en gemensam lunch.

Helene Westerlind informerade om Pilgrimscentret och St Olavsleden mellan Selånger och Nidarosdomen i Trondheim. En mycket intressant och fängslande information.