Bidrag från Curt Ellqvist

Curts bidrag lämnades på årsmötet.

Curt Ellqvist

Bidrag från Ann-Mari Svedin

Ann-Maris bidrag sändes över via e-mail.

Bidraget är minnesbilder från 60-talets telefonist -och telegrafarbete

Ann-Mari Svdin

Bidrag från Bengt-Åke Olsson

Bidraget är en anmälan som argumenterar för behovet av att behålla eget arbetsrum i Sundsvall även efter de planerade ombyggnationerna i kontorshuset.

Lbå-016_Eget arbetsrum i Sv -B-Å Olsson PA1

Lbå minns Teleskolan

När jag 1979 flyttade från Stockholm och tjänsten på Usp i Farsta upp till Sundsvall och den nya tjänsten på växelförsäljningen, ordnade min nya chef Åke Almqvist med att den nya tjänsten startade med en omfattande utbildning.

Jag fick under drygt ett år läsa in ca 15 olika system, och för vissa av dessa fick jag även vara instruktör.

Under de gångna åren på försäljningskontoret hade jag förmånen att få delta i ett flertal av televerkets vidareutbildning som också har varit omfattande. Jag var med om introduktionen av NMT, Telefax, Kabel-TV samt de programminnesstyrda abonnentväxlarna,  bl a Meridian och MD i kombination med PABX- nätverk.

All denna utbildning fick jag på Teleskolan i Kalmar.