Vi har ställt in alla vårens aktiviteter!

Styrelsen har ställt in alla vårens aktiviteter pga Coronaviruset. Vi kommer att jobba för att vi ska kunna genomföra så många av dem som möjligt vid ett senare tillfälle.

Vi kommer inte heller att ha fysiska styrelsemöten under våren 2020.

Du har väl inte missat att betala medlemsavgiften för 2020?

Medlemsavgiften för 2020 betalas in senast 28 februari 2020.
Nordea Plusgirokonto 52 94 41-8. Kom ihåg att ange samtliga namn vid betalning.

 

Medlemsavgiften för telesenior är 100 kr och 200 kr för stödmedlem.
Stödmedlem är anhörig/vän och deltar i aktiviteterna på samma villkor som teleseniorerna.

P.g.a. höga porto- och tryckkostnader har styrelsen beslutat att skicka program och annan information via e-post/mail
till alla som har mailadress. Har man ingen e-post/mail så kommer programmet med brev.

Vi ser helst att du använder vår mailadress teleseniorsv@gmail.com när du anmäler dig till aktiviteter, byter telefonnummer,

ändrar adress, får ny mailadress, tipsa om aktiviteter eller annat.

 

Har du ingen e-post/mail, då kontaktar du Monica Ruthberg 070-625 81 00 eller Per Linnes 070-663 66 20.

 

Sista anmälningsdagen är också sista betalningsdatum. Ange matallergi vid anmälan

Föreningens Plusgiro 52 94 41-8, Nordea. Ange namn samt aktivitet vid betalning.

Anmälan är bindande! Ej avbokade platser, oavsett aktivitet, blir en onödig kostnad för dig och föreningen.


Har du bekanta som har arbetat inom Teliakoncernen och är pensionär?

På hemsidan www.teleseniorerna-sundsvall.se finns allt om medlemskap, reportage, bilder och mycket annat.

 

Föreningen har en facebook grupp för medlemmar och stödmedlemmar. 

Om du vill bli medlem: Sök på Teleseniorernas Förening Sundsvall och klicka på Gå med.
Vårt program hittar du även på facebooksidan.

 

Viktigt!!!!

Läs under rubriken Medlemsinfo 

http://www.teleseniorerna-sundsvall.se/429077295