Om du som är medlem ...

... byter adress, ändrar namn, telefonnummer eller mail-adress 

Vänligen meddela vår ansvariga för medlemsregistret:
Christina Näsström, 070-696 9096, christina.nasstrom@telia.com

Vår mailadress är: teleseniorsv@gmail.com

Det går också bra att kontakta någon i styrelsen

Vi finns på facebook

Föreningen har en sluten facebook grupp för medlemmar och stödmedlemmar. 

Om du vill bli medlem:

Sök på Teleseniorernas Förening Sundsvall och klicka på Gå med