Om du som är medlem ...

... byter adress, ändrar namn, telefonnummer eller mail-adress 

Vänligen meddela vår ansvarig för medlemsregistret:
Christina Näsström, 070-696 9096, christina.nasstrom@telia.com

 

... vill komma i kontakt med oss. Vår mailadress är: teleseniorsv@gmail.com

 Det går också bra att kontakta någon i styrelsen

Vi finns på FaceBook

FaceBook-sidan är endast för medlemmar, gruppnamn: 
Teleseniorernas Förening Sundsvall

Vill du medlem i FaceBook-gruppen, kontakta Christina Näsström,  
070-696 9096, christina.nasstrom@telia.com