Inför årsmötet 2020

Till årsmötet 2020 behöver vi i Teleseniorernas styrelse en ny ordförande då
Christina Näsström väljer att avgå efter 6 år på den posten. 

På sikt behöver vi också en ny kassör.

Du som känner för att delta i styrelsearbetet eller vill tipsa om en kandidat, slå en signal eller maila någon av oss i valberedningen så berättar vi mer. 

Styrelsen är ett kreativt gäng och vi "har roligt på våra möten", så välkommen i gänget!

Hälsningar från valberedningen!

Ewa Eriksson,  070-616 21 72,  mail  ewaer@telia.com

Ivar Lindqvist, 070-590 42 11, mail 060.129807@telia.com 

 

Om du som är medlem ...

... byter adress, ändrar namn, telefonnummer eller mail-adress 

... har förslag på aktiviteter som du vill att vi skall ha i vårt utbud

skicka det till vår mailadress:

 teleseniorsv@gmail.com

Det går också bra att kontakta någon i styrelsen

Vi finns på facebook

Föreningen har en sluten facebook grupp för medlemmar och stödmedlemmar. 

Om du vill bli medlem:

Sök på Teleseniorernas Förening Sundsvall och klicka på Gå med