Föreningen behöver en ny ordförande

Till årsmötet 2020 behöver vi i Teleseniorernas styrelse en ny ordförande då
Christina Näsström väljer att avgå efter 6 år på den posten. Det var ingen som ville ställa upp som ordförande inför årsmötet. Föreningen är fortfarande i behov av en ny ordförande. Är du intresserad eller vet någon som är villig att ta på sig uppdraget. Kontakta valberedningen.

På sikt behöver vi också en ny kassör.

Du som känner för att delta i styrelsearbetet eller vill tipsa om en kandidat, slå en signal eller maila någon av oss i valberedningen så berättar vi mer. 

Styrelsen är ett kreativt gäng och vi "har roligt på våra möten", så välkommen i gänget!

Hälsningar från valberedningen!

Ewa Eriksson,  070-616 21 72,  mail  ewaer@telia.com

Ivar Lindqvist, 070-590 42 11, mail 060.129807@telia.com 

 

Om du som är medlem ...

... byter adress, ändrar namn, telefonnummer eller mail-adress 

... har förslag på aktiviteter som du vill att vi skall ha i vårt utbud

skicka det till vår mailadress:

 teleseniorsv@gmail.com

Det går också bra att kontakta någon i styrelsen

Vi finns på facebook

Föreningen har en sluten facebook grupp för medlemmar och stödmedlemmar. 

Om du vill bli medlem:

Sök på Teleseniorernas Förening Sundsvall och klicka på Gå med