Inbjudan/Kallelse till årsmöte

Hej Teleseniorer!

Här kommer kallelsen till årsmötet som normalt skulle hållits i februari, men som med anledning av pandemin blivit framflyttat.

Årsmötet som avser att behandla verksamhetsåret 2020 äger rum:

Måndag 21 juni kl 1400 på restaurang Grankotten på Norra Berget i Sundsvall

Föreningen bjuder på förtäring (lunch)

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast måndag 7 juni

Anmälan om deltagande i årsmötet senast onsdag 9 juni till teleseniorsv@gmail.com eller på telefon till Monica Ruthberg 070-6285100 eller Per Linnes 070-6636620

Eftersom vi bjuder på lunch så är det viktigt att man avbokar om man anmält sig och sedan inte kan komma.

Välkomna!

Styrelsen

Information om årsmötet 2021

På grund av rådande pandemi och de restriktioner som gäller i dagsläget, är vi tvingade att skjuta upp Årsmötet 2021. När förhållandena så medgiver, kommer vi att meddela er datum för Årsmötet.

Tyvärr finns det av samma skäl inga möjligheter att ha några andra aktiviteter under framför allt våren 2021. Vi återkommer när vi har mer information.

Den sittande styrelsen fungerar framgent tills Årsmötet har hållits och ny ordförande och nya styrelsemedlemmar har valts.

Styrelsen