Information om årsmötet 2021

På grund av rådande pandemi och de restriktioner som gäller i dagsläget, är vi tvingade att skjuta upp Årsmötet 2021. När förhållandena så medgiver, kommer vi att meddela er datum för Årsmötet.

Tyvärr finns det av samma skäl inga möjligheter att ha några andra aktiviteter under framför allt våren 2021. Vi återkommer när vi har mer information.

Den sittande styrelsen fungerar framgent tills Årsmötet har hållits och ny ordförande och nya styrelsemedlemmar har valts.

Styrelsen