Lunchträff 22-03-15 hos Bryners 
med föreläsning av Hans Gillgren

Hans Gillgren

Vi var 17 Teleseniorer som träffades för en lunch på Bryners.
Efter lunchen fick vi lyssna på Hans Gillgren som berättade och visade bilder om Sundsvalls sågverkshistoria. Hans är ordförande i föreningen Sågverksfolket och har även ett släktskap långt bakåt i tiden med trävaruhandlare.

En stor del av Sundsvalls utveckling kan tillskrivas sågverksepoken under 1850 - 1880-talet. De rikedomar, träpatroner och handlare som fanns i staden bidrog till att bygga Sundsvalls stenstad efter branden 1888.

Det som drev utvecklingen var Europas industrialisering och behovet av trävaror.
Sundsvall var världens enskilt största leverantör av trävaror. Det fanns som mest 42 sågverk i Sundsvallstrakten varav 19 på Alnön. Från början var sågarna vattendrivna och längre fram tog tekniken med ångsågar över.
Hans berättade också om sjöfarten vid den tiden och Sundsvalls varvshistoria och vi fick en bild av träpatroner och alla de yrken som behövdes på olika nivåer.

Föreningen Sågverksfolket arbetar med att bevara de byggnader och platser som finns kvar, bevara historien och påverka så att det blir en del av turistnäringen.
Vill du veta mer eller delta i arbetet går det bra att kontakta Hans på
telefon 070-399 18 60 eller mai  hans.gillgren@gillark.se

Vi tackar Hans för en intressant föredragning och deltagarna för en trevlig träff.