Höstens aktiviteter pågår eller är under bokning
Se under "Kommande aktiviteter" och boka gärna in tiden.

Från manuella telestationer till mobil och fiberbaserad informationsteknologi.
Från analog teknik till digital.
Vi är många som gjort resan i Televerket/Telia/TeliaSonera. En resa som också inneburit gemensamma erfarenheter, lustigheter, vänskap och relationer. Något vi gärna vill bevara och utveckla.
Läs mer om Teleseniorerna i Sundsvall under rubrikerna ovan.