Dela den här sidan

Teleseniorernas styrelse

Ordförande: Jan-Olov Thellebo, 070-639 27 77, jthellebo@gmail.com


Vice ordförande: Bengt Hansson, 073-083 79 90, bengthansson50b@gmail.com 

Sekreterare: Ivar Lindqvist, 070-590 42 11, 060.129807@telia.com

Kassör: Ann Söderberg, 070-551 05 00, ann_soderberg1@hotmail.com

Ledamot: Kajsa Eriksson Bylund, 073-042 22 20, kajsa.e.b@gmail.com

Suppleant: Ingela Nyström 070-399 48 32, nystromingela@hotmail.com

Revisorer:

Mats Löjdahl (sammankallande), 070-330 58 58, mats.lojdahl@telia.com

Dick Hamrin, 070-568 85 12, dick.hamrin@telia.com

Valberedning:
Ewa Eriksson (sammankallande), 070-616 21 72, ewaer@telia.com

Cathy Erixon, 070-216 10 40, cathy.erixon@telia.com