Teleseniorernas förening i Sundsvall

Teleseniorerna är en förening för pensionärer som har arbetat inom Televerket, Telia, TeliaSonera, Telia Company eller dess dotterbolag.

Mailadress:
teleseniorsv@gmail.com

PlusGirokonto: 52 94 41-8

Årsavgifter:
Telesenior 150:-
Stödmedlem 200:-

Föreningens syfte

Syftet är att bibehålla och vidareutveckla det goda kamratskap och den samhörighetskänsla som upplevts under åren som anställda vid Televerket eller efterföljande Telia-bolag.
Föreningen är en öppen ideell, i partipolitik och religiösa frågor obunden organisation.

Verksamhet

Föreningen Teleseniorerna startade sin verksamhet i februari 2004 och har till dags dato haft flera studiebesök på olika företag och institutioner samt medlemsmöten med intressanta föredrag.
På våra möten umgås vi, äter gott och tar del av intressanta utflyktsmål och verksamheter.

TS Stadgar 2021-06-21

Här kan du ladda ner och läsa de nya stadgarna som antogs på årsmötet den 21 juni 2021

Dela den här sidan