Vid årsmötet 2017 bildades det en Arkivgrupp som skall inventera och ha ansvar för föreningens arkiv.Här publicerar gruppen olika typer av äldre dokument som historiskt belyser verkets/företagets verksamhet. 

Dela den här sidan