En praktikperiod i text och bilder

Artikeln var införd i tidningen Tele i Norr nr3 1978.
Vi har fått artikeln av författaren Ingela Nyström

Praktikperiod i text och bilder

Utomhusringklocka är ett tortyrredskap

Det här är ett tidningsurklipp från1982.

Artikeln är införd 2019-01-01

Utomhusringklocka är ett tortyrredskap

Elektroniken har kommit till televerket

Det här är ett tidningsurklipp från tisdagen 19 oktober 1982.

Artikeln är införd 2019-01-01

Elektroniken har kommit till televerket

Bidrag från Curt Ellqvist

Curts bidrag lämnades på årsmötet.

Infört våren 2018.

Curt Ellqvist

Bidrag från Ann-Mari Svedin

Ann-Maris bidrag sändes över via e-mail.

Bidraget är minnesbilder från 60-talets telefonist -och telegrafarbete

infört hösten 2018

Ann-Mari Svdin

Lbå minns Teleskolan

När jag 1979 flyttade från Stockholm och tjänsten på Usp i Farsta upp till Sundsvall och den nya tjänsten på växelförsäljningen, ordnade min nya chef Åke Almqvist med att den nya tjänsten startade med en omfattande utbildning.

Jag fick under drygt ett år läsa in ca 15 olika system, och för vissa av dessa fick jag även vara instruktör.

Under de gångna åren på försäljningskontoret hade jag förmånen att få delta i ett flertal av televerkets vidareutbildning som också har varit omfattande. Jag var med om introduktionen av NMT, Telefax, Kabel-TV samt de programminnesstyrda abonnentväxlarna,  bl a Meridian och MD i kombination med PABX- nätverk.

All denna utbildning fick jag på Teleskolan i Kalmar.

Infört hösten 2018

Dela den här sidan