Arkivinventering 2019 Rapport

För 95 år sedan

Det var en liten artikel i ST 2019-01-15 "Det hände då" som innehöll lite telehistoria och som är kopierat i bifogat dokument.

Infört 2019-01-16

ST För 95 år sedan

Telekommunikation i vår tid

Inskrivet 180729.

Vi har lagt in en artikel från tidningen Elektronik nr 10 från 1967: 

Telekommunikation i vår tid - och i framtiden

Telekomkom i vår tid

Dela den här sidan